Hidroser İK Politikası

Hidroser olarak bizim için başarının anahtarı “İNSAN”dır. Ulaştığımız bu başarıda hiç kuşkusuz çalışanlarımızın büyük payı vardır. Hareket ve kontrol teknolojileri alanında global bir oyuncu olan Hidroser’ in sahip olduğu insan kaynağının, kurum vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerden oluşturulması, onların motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesi, kurumumuzun hedefleri doğrultusunda koordinasyon, iletişim ve paylaşımı temel alan İnsan Kaynakları Programı yürütülmektedir.