ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilginin korunmasına ve gizliliğine ilişkin güven ortamının yaratılması adına Hidroser, gerek kendi veri tabanındaki bilgi altyapısını, gerekse müşteri ve tedarikçilerine ait bilgi alt yapısını güven altına almıştır.

Hidroser bilgi altyapılarını belirleyip, bu varlıklara yönelik olası tehlikeleri analizi etmiş, bu risklerin oluşması durumunda hangi kontrolleri uygulayacağını belirlemiştir. Hidroser ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda müşterilerinin bilgi varlıklarını da önemsemekte, bu yaklaşım sayesinde de müşterilerine güven vermektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

1. Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenliğini sağlamak, risklere ve tehditlere karşı alınması gereken önlemleri belirlemek, gerekli kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

2. Tehditlerin, bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği üzerindeki etkilerini ve risklerini belirlemek, bu riskleri minimum düzeye indirmek için gerekli önlemleri almak ve sürekli takip etmek.

3. Ulusal veya uluslararası yasal düzenlemelerin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine getirerek firmamızın sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini karşılamak.

4. Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak gerçekleşebilecek problemlere hızla müdahale ederek, olayın etkisini minimize etmek, şirketimizin itibarını geliştirmek ve bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.