ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Biz Hidroser ailesi olarak, faaliyetlerimizi sürdürürken geçmişten devraldığımız doğayı ve çevreyi geleceğe kirletmeden ve yaşanabilir şekilde devretmeyi amaçlıyoruz. Bu sebeple ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmayı seçtik. İmalatımızın ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlamaktayız.

Çalışanlarımıza verilen eğitimler sayesinde bireylerde çevre bilinci oluşumu ve bunu sadece işletmede değil ikamet edilen konutlarda da devamını sağlamak adına bir bilinç oluşturulması gerekliliğini savunmaktayız. Ayrıca yaşadığımız gezegende doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini hedeflemekteyiz.

ÇEVRE YÖNETİM VE İSG POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, Üst Yönetim ve Tüm Çalışanları ile;

1. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamayı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine önem vermeyi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmak,

2. Çevreye ve İnsana saygılı ürünlerin, zararsız hammaddelerin; temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma koşullarında üretilerek, son kullanıcılarına risksiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak,

3. Tüm çalışanların iş güvenliğinin ve sağlığının korunması için teknoloji ve bilimin ışığında ve yasal gereklere uyum içerisinde çalışmak firmamızın hedefidir.