ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Hidroser, müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra, çalışanlarına karşı sosyal sorumluluğunu da yerine getirmeyi hedeflemektedir. Buna istinaden, ISO 45001 Yönetim Sistemi doğrultusunda işletmemizde daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamamız için riskler belirlenmiş ve analiz edilmiş, gerekli tedbirleri alınmış, ihtiyaç duyulan ekipman ve donanım temin edilmiştir. Bu sayede olası iş kazalarının önlenmesi veya minimuma indirgenmesi sağlanmıştır.

Çalışanlarımıza, kişinin maddi manevi sağlığının en temel hakkı olduğu bilinci aşılanmış, bu kapsamda yoğun eğitimlerden geçirilmiştir. Hidroser, gerek işletmemizde, gerekse toplumda sağlıklı bireylerin olması gerektiğine ve ülkemiz bütününde var olan yüksek kaza oranının minimuma indirilmesi gerektiğine inanan bir anlayışa sahiptir.

ÇEVRE YÖNETİM VE İSG POLİTİKAMIZ

Şirketimiz, Üst Yönetim ve Tüm Çalışanları ile;

1. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini, tam, zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamayı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine önem vermeyi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmak,

2. Çevreye ve İnsana saygılı ürünlerin, zararsız hammaddelerin; temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma koşullarında üretilerek, son kullanıcılarına risksiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak,

3. Tüm çalışanların iş güvenliğinin ve sağlığının korunması için teknoloji ve bilimin ışığında ve yasal gereklere uyum içerisinde çalışmak firmamızın hedefidir.