ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Hidroser, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin bir ihtiyaç ve gereklilik olduğu gerçeğini kabul etmiş olup bu sistemi tüm proseslerinde etkin bir şekilde yürütmektedir. Hidroser olarak biliyoruz ki; ISO 9001 üretimde ve imalatta, verimliliği, kararlılığı arttıran, proseslerde ölçme, izleme ve kontrolü etkin bir biçimde kullanan, sistemli bir çalışmayı şart koşan bir anlayış ve yaklaşımdır.

Müşteri memnuniyetinin önemli olduğu, gerek kalite, gerekse üretimimizde, kendimizi sürekli iyileştirmenin ve geliştirmenin bu sistemin bir gerçeği olduğunu bilmekte ve önemsemekteyiz. Bu sistemin uluslararası boyutta uygulanabilen bir model olması sebebiyle yerli ve yabancı müşterilerimiz tarafından aranan bir nitelik olduğu gerçeğini de göz ardı etmemekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

1. Gelişen İMALAT sektöründe en iyi ürünü ve kaliteyi müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz.

2. Kalite ve sistemimizin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın sürekli gelişiminin ve eğitimin esas olduğuna inanıyoruz.

3. Ürünlerimizde ve faaliyetlerimizde öncelikli olarak iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamaya odaklanıyoruz.

4. Faaliyetlerimizi sürdürürken geçmişten devraldığımız doğayı ve çevreyi geleceğe kirletmeden ve yaşanabilir şekilde devretmeyi amaçlıyoruz.